Yayınlar

Dergi

Uluslararası Dergiler Yıl/İndir

Effective diagnosis of heart disease through neural networks ensembles

Resul Das, Ibrahim Turkoglu, Abdulkadir Sengur

Expert systems with Applications 36(4), 7675-7680

2009

A comparison of multiple classification methods for diagnosis of Parkinson disease

Resul Das

Expert systems with Applications 37(2), 1568-1572

2010

Creating meaningful data from web logs for improving the impressiveness of a website by using path analysis method

Resul Das, Ibrahim Turkoglu

Expert Systems with Applications 36(3), 6635-6644

2009

Creating meaningful data from web logs for improving the impressiveness of a website by using path analysis method

Resul Das, Ibrahim Turkoglu, Abdulkadir Sengur

Computer methods and programs in biomedicine 93(2), 185-191

2009

Evaluation of ensemble methods for diagnosing of valvular heart disease

Resul Das, Abdulkadir Sengur

Expert Systems with Applications 37(7), 5110-5115

2010

Extraction of Interesting Patterns through Association Rule Mining for Improvement of Website Usability

Resul Das, Ibrahim Turkoglu

Journal of Electrical and Electronics Engineering 9(2), 1037-1046

2009

Extraction of Interesting Patterns through Association Rule Mining for Improvement of Website Usability

Resul Das, I. Turkoglu, M. Poyraz

Journal of Electrical and Electronics Engineering 7(2), 379-386

2007

Diagnosis of valvular heart disease through neural networks ensembles

R. Das, İ. Türkoğlu, A. Şengür

Computer Methods and Programs in Biomedicine 93(2), 185-191

2009

Analyzing of system errors for increasing a web server performance by using web usage mining

R. Daş, İ. Türkoğlu, M. Poyraz

Istanbul University, Journal of Electrical & Electronics Engineering (IU-JEEE) (), 379-386

2007

Analyzing of the user access logs of a website using web usage mining method: Example of Firat University

R. Daş, İ. Türkoğlu, M. Poyraz

e-Journal of New World Sciences Academy (NWSA), Natural and Applied Sciences (), 310-320

2008

Extraction of Interesting Patterns through Association Rule Mining for Improvement of Website Usability

R. Daş, İ. Türkoğlu

Istanbul University, Journal of Electrical & Electronics Engineering (IU-JEEE) 9(2), 1037-1046

2009

An Examination on Information Hiding Tools for Steganography

İ. Karadoğan, R. Daş

International Journal of Information Security Science (IJISS) 3(3), 200-208

2014

Machine-to-Machine Communications for Smart Homes

R. Das, G. Tuna

International Journal of Computer Networks and Applications (IJCNA) 2(4), 196-202

2015

A Survey on Potential Applications of Honeypot Technology in Intrusion Detection Systems

M. Baykara, R. Daş

International Journal of Computer Networks and Applications (IJCNA) 2(5), 203-211

2015

Design and Implementation of a Smart Home for the Elderly and Disabled

R. Daş, G. Tuna, A. Tuna

International Journal of Computer Networks and Applications (IJCNA) 2(6), 242-246

2015

Wireless sensor network-based health monitoring system for the elderly and disabled

G. Tuna, R. Daş, A. Tuna, A.

International Journal of Computer Networks and Applications (IJCNA) 2(6), 247-253

2015

Performance analysis of classification algorithms on early detection of Liver disease

M. Abdar, M. Zomorodi-Moghadam, R. Das, IH. Ting

Expert Systems with Applications (ISI) 67(1), 239-251

2017

A novel approach for data privacy using attribute based scheme algorithm for cloud computing

A. Nithya, B. Ramakrishnan, R. Das

International Journal of Computer Networks and Applications (IJCNA) 3(4), 70-77

2016

A Novel Routing Scheme to Avoid Link Error and Packet Dropping in Wireless Sensor Networks

M. Kavitha, B.Ramakrishnan, R. Das

International Journal of Computer Networks and Applications (IJCNA) 3(4), 86-94

2016

Designing a Novel Two-Tier Authentication Algorithm for Web Service Architecture

M. Milton Joe, B. Ramakrishnan, R. Das

Journal of Telecommunication, Electronic and Computer Engineering (JTEC) 8(1), 67-75

2016

Information security threats and an easy-to-implement attack detection framework for wireless sensor network-based smart grid applications

G Tuna, H Örenbaş, R. Das, D. Kogias, M Baykara

IOP Conference Series: Materials Science and Engineering 108(1), 1-8

2016

A secure and easy-to-implement web-based communication framework for caregiving robot teams

G. Tuna, R. Daş, A Tuna, H. Orenbas, M. Baykara, K. Gulez

IOP Conference Series: Materials Science and Engineering 108(1), 1-6

2016

A Novel Symmetric Encryption Algorithm and its Implementation

M. Baykara, R. Das, G. Tuna

Fırat University Turkish Journal of Science & Technology 12(1),

2017

Big Data Analysis for M2M Networks: Research Challenges and Open Research Issues

G. Tuna, R. Das, B. Ramakrishnan, Y. Kilicaslan

International Journal of Computer Networks and Applications (IJCNA) 4(1), 27-34

2017

A novel hybrid approach for detection of web-based attacks in intrusion detection systems

M. Baykara, R. Das

International Journal of Computer Networks and Applications (IJCNA) 4(2), 62-76

2017

A Survey on the Internet of Things Solutions for the Elderly and Disabled: Applications, Prospects, and Challenges

R. Das, A. Tuna, S. Demirel, M. K. Yurdakul

International Journal of Computer Networks and Applications (IJCNA) 4(3),

2017


Ulusal Dergiler Yıl/İndir

Web Tabanlı Öğretim Materyallerinin Web Kullanım Madenciliği ile Analiz Edilmesi

R. Daş, İ. Türkoğlu

Fırat Üniversitesi, Mühendislik Bilimleri Dergisi 22(1), 111-122

2010

Web Kayıt Dosyalarından İlginç Örüntülerin Keşfedilmesi

R. Daş, İ. Türkoğlu, M. Poyraz

Fırat Üniversitesi Fen ve Mühendislik Bilimleri Dergisi 19(4), 493-503

2007

Genetik Algoritma Yöntemiyle İnternet Erişim Kayıtlarından Bilgi Çıkarılması

R. Daş, İ. Türkoğlu, M. Poyraz

Sakarya Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi 10(2), 67-72

2006

Frame Relay Hattı Üzerinden İki Farklı Yöntemle Yapılan Video Konferans Uygulamalarının Karşılaştırılması

R. Daş, A. Varol

Gazi Üniversitesi, Teknik Eğitim Fakültesi, Politeknik Dergisi 8(1), 1-10

2005

Web Sunucu Erişim Kütüklerinden Web Ataklarının Tespitine Yönelik Web Tabanlı Log Analiz Platformu

M .Baykara, R. Daş, G. Tuna

Fırat Üniversitesi, Mühendislik Bilimleri Dergisi 28(2), 291-302

2016

İmgeler için farklı bir veri gizleme yaklaşımı

F. Doğan, R. Daş, İ. Türkoğlu

Dicle Üniversitesi, Mühendislik Dergisi 7(3), 501-514

2016

İmgeler için farklı bir veri gizleme yaklaşımı

F. Doğan, R. Daş, İ. Türkoğlu

Dicle Üniversitesi, Mühendislik Dergisi 7(3), 501-514

2016

İmgeler için farklı bir veri gizleme yaklaşımı

F. Doğan, R. Daş, İ. Türkoğlu

Dicle Üniversitesi, Mühendislik Dergisi 7(3), 501-514

2016

Coğrafi bilgi sistemleri kullanılarak taşınmaz kültür envanterinin hazırlanması: Kırklareli ili örneği

D. Savran, G. Tuna, F. Macit, R. Daş

Dicle Üniversitesi, Mühendislik Dergisi 8(1), ?-?

2017

A Novel Symmetric Encryption Algorithm and its Implementation

M. Baykara, R. Daş, G. Tuna

Firat University, Turkish Journal of Science and Technology 12(1), ?-?

2017

Nesnelerin Interneti: Gelisimi, Bilesenleri ve Uygulama Alanlari - Internet of Things (IoT): Evolution, Components and Applications Fields

M. Zekeriya Gündüz, R. Daş

Pamukkale Üniversitesi, Mühendislik Bilimleri Dergisi (),

2017


Konferans

Ulusal Konferanslar Yıl/İndir

Günümüzde Uzaktan Eğitim Uygulamalarına Genel Bakış

Resul Daş, Nurhayat Varol

UBMK 2001 Ulusal Bilişim – Multimedya Konferansı (), 53-62

2001

A secure and easy-to-implement web-based communication framework for caregiving robot teams

G. Tuna, R. Daş, A. Tuna, H. Örenbaş, M. Baykara, K. Gulez

5th International Conference on Materials and Applications for Sensors and Transducers (),

2015

Kurumsal Ağ Yapılarında Karşılaşılabilen Sorunlar ve Çözüm Önerileri

R. Daş, C. Varol

AB-2002 Akademik Bilişim Konferansı (()),

2002

Kampuslar arası Uzaktan Eğitim İçin Kurulacak Video Konferans Sistemi Tasarımı

A. Varol, R. Daş

AB-2003 Akademik Bilişim Konferansı (()),

2003

Fırat Üniversitesi Personel Otomasyonu

M.F. Talu, R. Daş

AB-2007 Akademik Bilişim Konferansı (()),

2007

TCP/IP Tabanlı Ağlarda Protokollerin İstismarıyla Yapılan Saldırı Türlerinin Analizi (Analysis of Attack Types on TCP/IP Based Networks via Exploiting Protocols)

İ. Karadoğan, R. Daş

IEEE 23. Sinyal İşleme Uygulamaları Konferansı (SİU-2015) (),

2015

Common Network Attack Types and Defense Mechanisms

R. Daş, A. Karabade, G. Tuna

IEEE 23. Sinyal İşleme Uygulamaları Konferansı (SİU-2015) (),

2015


Uluslararası Konferanslar Yıl/İndir

Bilgi Güvenliği Sistemlerinde Kullanılan Araçların İncelenmesi

Muhammet Baykara, Resul Daş, İsmail Karadoğan

1. Uluslararası Adli Bilişim ve Güvenlik Sempozyumu (()), 196-201

2013

Kurumsal Ağların Uzaktan Eğitimdeki Önemi ve Sorunlarına Çözüm Önerileri

R. Daş, C. Varol

Uluslararası Katılımlı Açık ve Uzaktan Eğitim Sempozyumu (),

2002

Software Metrics from XML and XML Metadata Interchange (XMI)

C. Varol, R. Daş

Uluslararası Bilişim Kongresi (),

2005

Casus Yazılımların Bilgisayar Sistemlerine Bulaşma Belirtileri ve Çözüm Önerileri

R. Daş, Ş. Kara, M.Z. Gündüz

5. Uluslararası Bilgi Güvenliği ve Kriptoloji Konferansı (),

2012

SQL Enjeksiyon Saldırı Uygulaması ve Güvenlik Önerileri

D. Demirol, R.Daş, M. Baykara

1. Uluslararası Adli Bilişim ve Güvenlik Sempozyumu (), 62-66

2013

Scapy ile Ağ Paket Manipülasyonu

İ. Karadoğan, R. Daş, M. Baykara

1. Uluslararası Adli Bilişim ve Güvenlik Sempozyumu (), 196-201

2013

Bilgi Güvenliği Sistemlerinde Kullanılan Araçların İncelenmesi

M. Baykara, R. Daş, İ. Karadoğan

1. Uluslararası Adli Bilişim ve Güvenlik Sempozyumu (231-239),

2013

Yerel Alan Ağları İçin IP Tabanlı Saldırı Tespit Uygulaması ve Güvenlik Önerileri

M.Z. Gündüz, R. Daş

6. Uluslararası Bilgi Güvenliği ve Kriptoloji Konferansı (), 302-307

2013

A Steganography Application for Secure Data Communication

M. Baykara, R. Daş

10th International Conference on Electronics, Computer and Computation (ICECCO 2013) (), 309-313

2013

Real Time Face Recognition and Tracking System

M. Baykara, R.Daş

10th International Conference on Electronics, Computer and Computation (ICECCO 2013) (), 159-163

2013

A Research on Software Security Vulnerabilities of New Generation Smart Mobile Phones

N. Yıldırım, R.Daş, A. Varol

2nd International Symposium on Digital Forensics and Security (), 6-16

2014

Steganografi İçin Bilgi Gizleme Araçları Üzerine Bir Araştırma

İ. Karadogan, R. Daş

Uluslararası Adli Bilişim Sempozyumu (),

2014

Kablosuz Yerel Alan Ağlarına Sızma Uygulaması ve Temel Güvenlik Önerileri

M.Z. Gündüz, R. Daş

7. Uluslararası Bilgi Güvenliği ve Kriptoloji Konferansı (), 295-300

2014

Novel CAPTCHA Approaches to Protect Web Forms against Bots

R. Daş, M. Baykara, G. Tuna

The Third International Symposium on Digital Forensics and Security (ISDFS 2015) (), 85-88

2015

Analysis of the Data Link and Network Layer Attacks and Defence Mechanisms

R. Daş, A. Karabade

The Third International Symposium on Digital Forensics and Security (ISDFS 2015) (), 201-207

2015

Sosyal Ağ Ortamlarında Karşılaşılan Tehditlerin Analizi

Y. Bürhan, R. Daş, M. Baykara

The Third International Symposium on Digital Forensics and Security (ISDFS 2015) (), 194-200

2015

Integrated Smart Home Services and Smart Wearable Technology for the Disabled and Elderly

A. Tuna, R. Das, G. Tuna

In Proceedings of 4th International Conference on Data Management Technologies and Applications (), 173-177

2015

Information security threats and an easy-to-implement attack detection framework for wireless sensor network-based smart grid applications

G. Tuna, H. Örenbaş, R. Daş, D. Kogias, M. Baykara, K. Gulez

5th International Conference on Materials and Applications for Sensors and Transducers (),

2015

A Survey on Honeypot Technologies Used in Intrusion Detection System

M. Baykara, R. Daş

16th International Conference on Science and Innovative Engineering (ICSIE) (),

2015

A Novel Software Tool for Mining Access Patterns Efficiently from Web User Access Logs

R. Daş, D. Demirol, G. Tuna

2nd International Conference on Engineering and Natural Sciences (ICENS) (), 2836-2843

2016

Design and Implementation of a Simple, AES-Based Secure Messaging Platform

R. Daş, G. Tuna

2nd International Conference on Engineering and Natural Sciences (ICENS) (),

2016

Secure Web-Based Communication Framework for Smart Home Systems Designed for The Elderly and Disabled

G. Tuna, R. Daş

24th International Academic Conference, Barcelona-Spain. International Institute of Social and Economic Sciences (IISES) (), 378-386

2016

Design and Implementation of a Software Application for Secure Web-Based Communication for People with Speech Disorders

A. Tuna, R. Daş, G. Tuna

24th International Academic Conference, Barcelona-Spain. International Institute of Social and Economic Sciences (IISES) (), 387-394

2016

A Novel Image Steganography Approach Using Chinese Remainder Theorem and Least Significant Bit Substitution

M. Baykara, R. Daş, G. Tuna

International Conference on Artificial Intelligence and Data Processing (IDAP) (),

2016


Bölüm

Kitap

Ulusal Kitaplar Yıl/İndir

Temel Bilgisayar Teknolojileri Kullanımı (Windows XP İşletim Sistemi)

R. Daş, K.Balıkçı, (Editör: H.H.Balık)

, 27-110

2003

C İle Programlamaya Giriş, (Programlamaya Giriş)

R. Daş, (Editör: H.H.Balık)

, 1-24

2003

Temel Bilgi Teknolojileri Kullanımı (Windows XP İşletim Sistemi)

R. Daş, K.Balıkçı, (Editör: H.H. Balık)

, 271-296

2005


Tez

Patent

Diğer

Etkinlikler Yıl/İndir

Temel Bilgi Teknolojisi Kullanımı

R. Daş, S. Kürüm, H. Kürüm, (Editör: Hasan Kürüm)

B.30.2.FIR.0.00.01.00/100-6918 numaralı Yayın Komisyonu Kararı ,

2000

Temel Bilgi Teknolojisi Kullanımı

R. Daş, (Editör: Hasan H. Balık)

,

2001

Yaşam Değerleri Eğitimi - Eğiticilerin (Avrupa) Atölye Çalışmaları (Living Values Train-the-Trainer (Europe) Workshop)

Resul Daş, ALIVE ve UNESCO

,

2006

International Business English, (Uluslararası İş İngilizce Eğitim Programı)

Resul Daş

,

2006

International Work Placement (Uluslararası Yerleştirme Programı) (İngiliz Mirası ve Kültürü, Çok Kültürlü Ortamda Yaşam, Uluslararası Alanda İş Deneyimi ve İşbirliği, Kişisel Gelişim Eğitim Programı)

Resul Daş

,

2006

Avrupa Birliği, Erasmus Personel Ders Verme Hareketliliği, (European Union, Erasmus Staff Teaching Mobility Funding)

Resul Daş

,

2013


Lisans Dersleri

Lisansüstü Dersleri

  • YMT334-Ağ Programlama
  • YMT574-İleri Ağ Güvenliği
  • YMT513 Yazılım Test Etme ve Doğrulama
    • 2017-2018 Güz