Projeler

 • AB Leonardo da Vinci (LdV) Mesleki Eğitim Programı, T.C. Başbakanlık DPT AB Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi Başkanlığı ve Embrace Cooperation Ltd., “Web Tabanlı Materyal Geliştirmede Eğiticilerin Eğitimi (Training of Trainers in Developing Web Based Instructional Materials)”, Genç Çalışanlar İçin Yerleşim Programı Projesi, Proje No: TR/05/A/F/PL3-074, 07 Mart – 24 Temmuz 2006, Londra - İngiltere (Araştırmacı).

 

 • TRA2, TR72, TR52, TRB1 Düzey 2 Bölgeleri Kalkınma Programı, (AB Projesi) - TÜRKİYE. (TR 0405.02/LDI/356) Elazığ - Bingöl Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası, "İş Çözümleyici Meslek Projesi (İÇÖM)", (30.11.2006–31.10.2007) Elazığ, Türkiye (Eğitmen).

 

 • TRA2, TR72, TR52, TRB1. TRB-1 Düzey 2 Bölgesi Kalkınma Programı, (AB Projesi) - (TR 0405.02/LDI/141) Elazığ Ticaret ve Sanayi Odası, "ETSO Üyelerinin Bilişim Teknolojilerini Etkin Kullanımını Sağlamak”, (18.12.2006–30.11.2007) Elazığ, Türkiye (Eğitmen).

 

 • "Web Kullanıcı Erişim Kütüklerinden Bilgi Çıkarımı", Fırat Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Birimi - Doktora Tezi Projesi, FÜBAP Proje No:1526, (2008). (Araştırmacı).

 

 •  "Uluslararası Yazılım Mühendisliği Bölümünün Bilişim Altyapısının Gerçekleştirilmesi", Fırat Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Birimi, Altyapı Projesi, Proje No: TEKF.12.08, (17.12.2012 – 17.06.2013), Süre: 6 Ay, Bütçe: 74.290 TL (Proje Yürütücü Yrd).

 

 • "Gerçek Zamanlı Veriler Kullanılarak Bir Bilgisayar Ağı Saldırı Tespit Sisteminin Tasarlanması ve Gerçekleştirilmesi", Fırat Üniversitesi, Bilimsel Araştırma Projeleri Birimi – Doktora Tezi Projesi, Proje No: TEKF.15.04 Süre 12 Ay, Bütçe: 15.000 TL (10.06.2015 – 10.06.2016) (Proje Yürütücüsü)

Lisans Dersleri

Lisansüstü Dersleri

 • YMT334-Ağ Programlama
 • YMT574-İleri Ağ Güvenliği
 • YMT513 Yazılım Test Etme ve Doğrulama
  • 2017-2018 Güz