Hakkımda

View English CV file

  • Öğrenim Durumu
Derece Bölüm / Program Üniversite Yıl
Lisans Bilgisayar Öğretmenliği Fırat Üniversitesi  1999
Y. Lisans Elektronik ve Bilgisayar Eğitimi  Fırat Üniversitesi  2002 
Doktora Elektrik-Elektronik Mühendisliği Fırat Üniversitesi  2008
Doç. Dr. Bilgisayar - Bilişim Bilimleri ve Mühendisliği ÜAK 2014
Prof. Dr. Yazılım Mühendisliği Fırat Üniversitesi 2020

  • Yüksek Lisans Tez Başlığı ve Tez Danışmanı

Resul DAŞ, "Video Konferans Sistemi Tasarımı", Fırat Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Elektronik ve Bilgisayar Eğitimi, Bilgisayar Sistemleri Bilim Dalı, Yüksek Lisans Tezi,  Elazığ – Temmuz 2002. Danışman: Prof. Dr. Asaf VAROL


  • Doktora Tezi Başlığı ve Danışmanları

Resul DAŞ,  "Web Kullanıcı Erişim Kütüklerinden Bilgi Çıkarımı (Knowledge Extraction from Web User Access Logs)", Fırat Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Elektrik - Elektronik Mühendisliği,  Doktora Tezi, Elazığ – Temmuz 2008. Danışmanlar: Prof. Dr. Mustafa Poyraz - Doç. Dr. İbrahim Türkoğlu


  • Görevler
Görev Ünvanı Görev Yeri Yıl
Okutman Fırat Üniversitesi, Enformatik Bölümü 1999-2008
Okutman Dr. Fırat Üniversitesi, Enformatik Bölümü 2008-2011
Yrd. Doç. Dr. Fırat Üniversitesi, Teknoloji Fakültesi, Yazılım Mühendisliği 2011-2014
Doç. Dr. Fırat Üniversitesi, Teknoloji Fakültesi, Yazılım Mühendisliği 2014-2020
Prof. Dr. Fırat Üniversitesi, Teknoloji Fakültesi, Yazılım Mühendisliği 2020

  • İdari Görevler
Görev Ünvanı Görev Yeri Yıl
Bölüm Başkan Yardımcısı Fırat Üniversitesi, Enformatik Bölümü 2004–2006
Program Koordinatörü Fırat Üniversitesi, Cisco Networking Academy 2001- halen
Bölüm Başkan Yardımcısı Fırat Üniversitesi, Teknoloji Fakültesi, Yazılım Mühendisliği 2012- halen

 

Lisans Dersleri

Lisansüstü Dersleri

  • YMT334-Ağ Programlama
  • YMT574-İleri Ağ Güvenliği
  • YMT513 Yazılım Test Etme ve Doğrulama
    • 2017-2018 Güz